Monday, September 16, 2013

Baru, Wawancara Kocak saskia gotik & Vicky Prasetyo yg sok memakai bahasa INTELEK

http://www.youtube.com/watch?v=75pR9Rf3Vtg


Parodi Bahasa Intelek Vicky Prasetyo Tunangan Zaskia Gotik
http://www.youtube.com/watch?v=KxQXW43sYi0

Siapa Vicky Prasetyo Calon Suami Zaskia Gotik ?

http://www.youtube.com/watch?v=t3O4xW037vI

No comments:

Post a Comment